szwendacz.pl
Wędrowanie pozornie bez celu ... (warto zwrócić uwagę, iż jest to szwendacz a nie szwędacz ani szfendacz;)
Zapraszamy

do obejrzenia

zdjęć.

H&H

        Znajdziesz tu różne rodzaje zdjęć, zarówno dziko występujących roślin lub zwierząt, siedlisk przyrodniczych, chronionych gatunków, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, przyrody nieożywionej, zjawisk naturalnych (Fotografia Przyrodnicza).Zwierzęta, rośliny, krajobrazy
        Jeśli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa, wędrowanie pozornie bez celu, błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi i abyś całą skórą zmierzył się ze światem ...
Więc jeśli będzie podróż, niech będzie to podróż długa, powtórka świata, elementarna podróż, rozmowa z żywiołami, pytanie bez odpowiedzi, pakt wymuszony po walce, wielkie pojednanie.

/ cyt. "Podróż" Zbigniew Herbert /


        Oraz ukazujących współistnienie człowieka jako części przyrody - najważniejszego czynnika wpływającego na zachowania społeczne człowieka. Zdjęcia roślin hodowlanych, fotografie zwierząt domowych, krajobrazu oraz zieleni w miastach i wsiach; jak również budowli, konstrukcji i aranżacji wykonanych przez człowieka.

        Żadna roślina ani zwierzę nie ucierpiało podczas wykonywania zdjęć.


Jeżeli czasem odczuwasz potrzebę wyruszenia gdziekolwiek
Jeśli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa, wędrowanie pozornie bez celu, błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami ... szwendacz.pl